Przepraszamy, strona w trakcie konserwacji

CM SYSTEM Sp. z o.o.

Dworzec Autobusowy MPK
Rondo Rataje
61-144 PoznaƄ

Tel. 061 / 875-68-82
fax 061 / 875-66-72

Zapraszamy od 9:00 - 14:00